*** (Tamte dzieci..)

Tamte dzieci
swoim wnukom
nucą kołysanki
a ty wciąż
jesteś gołębiem
ugodzonym kamieniem
tamtego strasznego popołudnia
ciągle krwawisz
otoczona ich śmiechem
Niemo skarżysz się mamie
lecz ona tak samo
jak za życia
nie słyszy twego milczenia