Przypowiastki

Bezdomne szczęście

Było sobie szczęście. Tułało się po świecie, ale nigdzie nie mogło zamieszkać. Pewnego razu przyszło do bloku, którego mieszkańcy często narzekali na brak szczęścia.